Van de Lauwersfanfare

Met de zomervakantie voor de deur willen wij u nog wat informatie vanuit “Lauwers Fanfare” geven. Het is voor ons een druk, maar succesvol muzikaal seizoen geweest.

Zaterdag 10 mei was de fanfare te beluisteren in de Eben Haëzerkerk in Ee, tijdens “Iepen Doarp”. De weersomstandigheden waren niet van dien aard, dat wij een buitenoptreden konden verzorgen, maar toch ging een flink aantal bezoekers op de klanken af en luisterde naar de muziek in de kerk. 

De laatste activiteit van het seizoen vond plaats in Diever, op zaterdag 21 juni jl. Regisseur Bert Haanstra maakte in 1958 in Diever een deel van de film ‘Fanfare’. In het verhaal van twee rivaliserende muziekkorpsen komen ze aan het eind van de film terecht op een muziekconcours. Dit concours is opgenomen op een weiland in Diever. Reden om opnieuw een concours te organiseren en dan nog bijna op de plek waar het destijds ook was. Negen korpsen deden mee aan de wedstrijd. Het decor was ook dit keer het oude centrum van Diever. En ook nu zaten de bezoekers op simpele banken en traden de korpsen op in een oude muziekkoepel. 
Nadat alle optredens waren afgerond, maakte de jury de prijzen bekend. De eerste prijs werd behaald door….Lauwersfanfare! Een prachtige afsluiting van het seizoen.

Wij hopen u in nieuwe seizoen weer te mogen begroeten bij een van onze optredens. In november hopen wij weer mee te doen aan het bondsconcours in Drachten. Dit jaar geen kerstconcert zoals u van ons gewend bent, maar een nieuwjaarsconcert op 4 januari 2015.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Natuurlijk is het ook mogelijk vrijblijvend eens langs te komen op de repetitie (vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur in het lokaal te Engwierum).

Een fijne zomer toegewenst en graag tot ziens!