Over de vereniging

In de zomer van 2011 ontving de toenmalige fanfare “Euphonia” uit Engwierum een brief van de fanfare “Melodia Oranje” uit het buurdorp Ee. Vanwege een teruglopend ledenaantal leek het het korps uit Ee een idee om samen te gaan werken en op die manier de fanfaremuziek voor de beide dorpen te behouden. Ook Euphonia had te maken met een kleiner wordende bezetting en beide verenigingen besloten een samenwerkingsperiode te houden.

Deze periode werd plezierig gevonden en na ruim twee jaar besloten de verenigingen verder te gaan als één nieuwe vereniging, onder een nieuwe naam: op 15 november 2013 was de Lauwers Fanfare een feit.

De nieuwe vereniging heeft in de afgelopen periode al enkele successen behaald, waaronder het behalen van de hoogste eer op het federatiefestival Dongeradeel Oost. Tevens is Lauwers Fanfare succesvol geweest op het bondsconcours en bij de Nederlandse Fanfarekampioenschappen afgelopen maand april.

De fanfare laat graag van zich horen bij gelegenheden in de dorpen, bij het jaarlijkse kerstconcert en op concoursen.

De vereniging staat onder de inspirerende leiding van dirigent Andries de Haan!